Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/neuconfessions
admin
4 năm trước
Đừng ảo tưởng nữa mấy anh :) #Topcomments
Hình mô tả cho bài confession
Đừng ảo <a href="https://confession.vn/11135-su-tu-oi-lot-nguoi-la-co-that-nhu-dong-tren-chac-cac-bac-cung-oan-ra-phan-nao-va-con-su-tu-o-l/" title="tưởng nữa" alt="tưởng nữa">tưởng nữa</a> mấy anh :) #Topcomments<br/><br/>[facebook https://www.facebook.com/neuconfessions/photos/a.484482358268328.101979.484451281604769/1974769939239555/?type=3 ]</div>