Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/maconfession2
conngu_01177
18 ngày trước
Tuy mình là fan anime nhma mk p nói là một số fan anime khác hơi bị kỳ kỳ thế nào ik