Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/ktxdhqgconfessions
admin
4 năm trước
Tưởng tượng nếu mà số lượng này nếu không bị phát giác mà nộp hồ
Hình mô tả cho bài confession
Tưởng tượng nếu mà số lượng <a href="https://confession.vn/ban-muon-i-au-nhat-vao-2018-1-thang-1-nen-i-moc-chau-ngam-hoa-ao-ha-gi/" title="này" alt="này">này</a> nếu không bị phát giác mà nộp hồ <a href="https://confession.vn/10351-du-hoc-hay-khong-buoi-trua-ngoi-check-mail-that-sung-suong-vi-uoc-hoc-bong-100-cua-1-truong-ai/" title="sơ vào" alt="sơ vào">sơ vào</a> các trường thuộc hệ thống ĐHQG và đẩy số lượng sinh viên thi bằng thực ra <a href="https://confession.vn/9657-yeu-nguoi-bang-tuoi-minh-la-k52-a-ra-truong-va-i-lam-uoc-2-nam-nguoi-yeu-cu-minh-bang-tuoi-minh/" title="khỏi danh" alt="khỏi danh">khỏi danh</a> sách đậu thì tương lai đất nước sẽ ra sao??? ??? #just4fun