Bình luận

đm thế dân ngoại ngữ ko đc học toán cao cấp thì tính sao, lại 1 câu hỏi tiếng anh giời ơi đất hỡi à