Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
Tưởng tượng BK làm thế này để hạn chế tình trạng sập trang tín chỉ?
Hình mô tả cho bài confession
Tưởng tượng <a href="https://confession.vn/10426-anh-trai-toi-18-tuoianh-trai-toi-khong-thi-ai-hoc-bo-me-noi-rang-anh-khong-chiu-i-hoc-mac-du-a/" title="BK làm" alt="BK làm">BK làm</a> thế này để hạn chế <a href="https://confession.vn/10347-toi-viet-cfs-nay-khi-ang-ngoi-trong-noi-chao-nau-cho-con-ban-than-toi-voi-no-eu-la-k57-neu-cho/" title="tình trạng" alt="tình trạng">tình trạng</a> sập trang tín chỉ? ?? #Xíu