Bình luận

mình cũng bị mất lap trị giá nó thời đó là tù chung thân, tại trong đó chứ 1TB phim tài liệu liên xô chống mỹ, và văn hoá con người nhật bản . Haizzz Mất ăn ngủ cả năm :(((
4 lap top 1 ngày. Lịt pẹ đứa nào lên mà binh nữa đi. "Làm như vậy đủ rồi xóa hình người ta đi bạn ơi" "làm vậy sao người ta còn con đường sống ( bằng nghề ăn trộm) nữa". Đéo biết não chúng nó để đâu mà phát biểu như vậy. Muốn thể hiện nhân đạo thì đi giúp người đi bọn mày êy