Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/confessionngontinh
admin
5 năm trước
Tuổi trẻ của chúng ta sẽ xanh mãi mãi - Jinie Lynk
Hình mô tả cho bài confession
Tuổi trẻ của chúng ta sẽ <a href="https://confession.vn/10181-gau-oi-chia-tay-vi-thay-ngu-om-thang-cung-phong-ot-khong-khi-lanh-tang-cuong-nay-troi-lanh-tha/" title="xanh" alt="xanh">xanh</a> mãi mãi - Jinie Lynk