Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/confessionngontinh
admin
4 năm trước
Tuổi trẻ của chúng ta sẽ xanh mãi mãi - Jinie Lynk
Hình mô tả cho bài confession
Tuổi trẻ của chúng ta sẽ <a href="https://confession.vn/%f0%9f%a4%94%f0%9f%a4%94%f0%9f%a4%94-3/" title="xanh mãi" alt="xanh mãi">xanh mãi</a> mãi - Jinie Lynk