Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/gay18cfs
NGUYEN THANH NHAN
một năm trước
Tư vấn em với mn
Em không biết có ai giống em không nhưng, những cuộc qh của em chỉ dừng lại khi đối phương cum ý, em cũng không muốn cum và không cum được luôn ý, và người với mà em cực kỳ thích luôn thì nó chả cương hay là ý niệm muốn qh với ngta mà chỉ muốn ôm, hôn