Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/Noitamsu
Sarah_Vy
một tháng trước
Tự tử
"Tôi muốn kết thúc cuộc sống này. Tôi muốn giải thoát cho mẹ tôi. Tôi ko muốn bà ấy chịu khó khăn nữa. Nhưng lại suy nghĩ đến lúc bà ấy biết tôi như vậy thì bà ấy chắc buồn lắm. Tôi chẳng muốn bà ấy buồn. Nhưng tôi rất muốn kết liễu bản thân mình...."