Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/VuTranThuyDiep_vttd🙊🐸💕
🥀Ξ diee Ξ💍✨
một năm trước
Tự nhiên iu đời 🙊😚
chỉ đơn giản là tạm thời nhưng mà vẫn vui lắm, mặc dù chỉ ở bên nhau 3 4 tháng nhưng mà vui thật