Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/neuconfessions
admin
5 năm trước
Từ ngày có Facebook tôi nhận ra mỗi ngày có 1 ý nghĩa riêng ?
Hình mô tả cho bài confession
Từ <a href="https://confession.vn/10719-hom-nay-nguoi-yeu-cu-am-cuoi-2-ua-k53-quen-nhau-nam-nhat-hoc-chung-lop-tieng-anh-b1-en-nam-2-b/" title="ngày có" alt="ngày có">ngày có</a> Facebook <a href="https://confession.vn/12464-thay-bao-ha-noi-lanh-roi-anh-a-neu-la-gio-nay-nam-ngoai-chac-anh-se-goi-ien-vao-bao-voi-em-ran/" title="tôi" alt="tôi">tôi</a> nhận ra <a href="https://confession.vn/kho-chiu-lam/" title="mỗi ngày" alt="mỗi ngày">mỗi ngày</a> có 1 ý nghĩa riêng ? [facebook https://www.facebook.com/neuconfessions/photos/a.484482358268328.101979.484451281604769/1973068389409710/?type=3 ]