Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/neuconfessions
admin
4 năm trước
Từ ngày có Facebook tôi nhận ra mỗi ngày có 1 ý nghĩa riêng ?
Hình mô tả cho bài confession
Từ ngày có <a href="https://confession.vn/11349-cuoi-cung-em-a-thuc-hien-uoc-uoc-mo-cua-anh-em-em-la-99er-anh-trai-em-sinh-nam-84-nhung-anh-em/" title="Facebook tôi" alt="Facebook tôi">Facebook tôi</a> nhận ra mỗi <a href="https://confession.vn/e-tiet-kiem-o-3/" title="ngày" alt="ngày">ngày</a> có 1 ý <a href="https://confession.vn/11674-thoi-con-a-e-nha-ma-cho-2-anh-em-lay-vo-me-cung-gia-roi-co-le-ong-troi-chi-cho-me-song-en-bay/" title="nghĩa riêng" alt="nghĩa riêng">nghĩa riêng</a> ? [facebook https://www.facebook.com/neuconfessions/photos/a.484482358268328.101979.484451281604769/1973068389409710/?type=3 ]