Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
Tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi ?????????? #Franky
Hình mô tả cho bài confession
Tự hào hát mãi <a href="https://confession.vn/21278-2/" title="lên Việt" alt="lên Việt">lên Việt</a> Nam ơi ?????????? #Franky