Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/bkconfessions
admin
4 năm trước
[Truyền thông] #BKCfs_TruyenThong Chương trình dành cho các bạn sinh viên nữ toàn trường ?
Hình mô tả cho bài confession
[Truyền thông] #BKCfs_TruyenThong Chương trình dành cho các bạn sinh viên nữ toàn trường ? Thời gian: 8h15 thứ Bảy, ngày 10/3/2018. ? Địa điểm : Hội trường C2. https://www.facebook.com/ctsv.hust.edu.vn/photos/a.953109088053516.1073741829.952630044768087/1838518826179200/