Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
Trung thu về đến đâu rồi nhỉ :") #lav319
Hình mô tả cho bài confession
Trung thu về đến <a href="https://confession.vn/13650-cau-chuyen-em-giao-thua-chuyen-la-em-i-xem-phao-hoa-ang-xem-tu-n/" title="đâu" alt="đâu">đâu</a> rồi nhỉ :") #lav319