Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/vfu-confession
admin
4 năm trước
Trong nhóm bạn luôn có thành phần như thế này. ?
Hình mô tả cho bài confession
Trong nhóm bạn <a href="https://confession.vn/14551-au-onyeu-xa-ko-biet-cac-ban-co-hieu-uoc-cam-giac-nhu-minh-bay-gi/" title="luôn" alt="luôn">luôn</a> có thành phần <a href="https://confession.vn/14294-an-ong-luc-yeu-chi-nghi-en-viec-o-thoi-sao-vua-hom-qua-em-moi-ch/" title="như thế" alt="như thế">như thế</a> này. ?