Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/Noitamsu
iu Shin vs Ran
một năm trước
Trời ko cho ai tất cả
Ô zời cho tui mũi cao, mắt đẹp, lông mày đẹp, môi đẹp và một rổ mụn. Huhuhu