c/mot-sach's-confession
pur
một năm trước
Trích trên tiêu đề của 1 video
''Nếu bạn muốn hạnh phúc, hãy học cách tự đứng lên'' Hnay mình có rất nhiều tâm tư,muốn nói thật nhiều nhưng chẳng nghĩ được gì thấy câu này hay nên muốn viết lên đây nhắc nhở bản thân mà thôi (mình khong biết nên gửi vào cộng đồng nào nên gửi vào đây)