Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/ydsconfessions
admin
4 năm trước
Trên đời này có hai loại người như thế này - Loại thứ nhất, đợi
Hình mô tả cho bài confession
Trên đời này có hai <a href="https://confession.vn/12043-chia-tay-nhanh-nhu-cach-tuyen-vn-ve-nuoc-chao-cac-anh-chi-em-moi-hoc-cap-3-thoi-chua-phai-sinh/" title="loại người" alt="loại người">loại người</a> như <a href="https://confession.vn/khi-loai-nguoi-xung-quanh-ho-het-con-ban-chi-biet-im-lang-ngoi-nhin-__/" title="thế này -" alt="thế này -">thế này -</a> Loại thứ nhất, đợi người ta có lỗi để bắt - Loại thứ hai, đẩy cho <a href="https://confession.vn/9638-trong-am-gi-ep-bang-sen-o-neu-ko-co-ua-do-nhu-nguoi-yeu-em-ac-iem-nhan-dang-oi-tuong-k56-cao-1m/" title="người ta" alt="người ta">người ta</a> phải phạm lỗi Nói chung loại nào cũng đáng ghét ------------------------- :v gắt #nhoi