Bình luận

Thoa Ròm Lynh Mieu Nhật Hào Nguyễn Lê Minh Nhật sao t học 3 năm r mà k bít chen đóng tiền là ntn hết v tụi bây ???
Rời xa chốn thị phi đầy bon chen để đi ăn cháo lòng là hợp lý rồi. Thảo My nói chớ mai nhớ dậy sớm bon chen với đời nhe mẹ =))))