Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
Trả phi thuyền cho tao đi tụi bây,trái đất này đáng sợ quá #Shark
Hình mô tả cho bài confession
Trả phi thuyền cho tao đi tụi bây,trái đất <a href="https://confession.vn/11442-nhu-nay-loi-do-minh-hay-loi-do-nguoi-ta-ko-yeu-minh-nua-minh-neu-ban-gai-minh-ben-wru-thuy-loi/" title="này đáng" alt="này đáng">này đáng</a> sợ quá #Shark