Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
Tổng kết năm học! Cuối cùng cũng nói được ra cho nhẹ vơi nỗi lòng!
Hình mô tả cho bài confession
Tổng kết <a href="https://confession.vn/10005-vimaru-cfs-phan-2-chao-moi-nguoi-lai-la-toi-ay-lan-truoc-toi-a-bao-voi-moi-nguoi-la-mu-vo-toi/" title="năm" alt="năm">năm</a> học! Cuối <a href="https://confession.vn/sau-mot-vai-moi-tinh-ban-hoc-uoc-nhung-gi-_____-1-ke-thu-ba-vinh-vien-khong-the-xuat-hien-neu-nhu-ng/" title="cùng cũng" alt="cùng cũng">cùng cũng</a> nói <a href="https://confession.vn/13828-bi-chui-vi-i-lam-xe-om-em-nam-nay-nam-2-em-co-ang-ky-lai-grab-e/" title="được" alt="được">được</a> ra cho nhẹ vơi nỗi lòng! ? #TopComments