Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/neuconfessions
admin
4 năm trước
Tối nay hay bất cứ khi nào đi bão, đi cổ vũ, khẩu hiệu, hoa
Hình mô tả cho bài confession
Tối <a href="https://confession.vn/11373-minh-thuong-xuyen-oc-cfs-cua-neu-co-lan-oc-uoc-may-vu-got-dua-got-tao-gi-o-thi-chi-thay-buon-c/" title="nay hay" alt="nay hay">nay hay</a> bất <a href="https://confession.vn/13314-hay-yeu-thuong-nhung-nguoi-phu-nu-ben-canh-ban-minh-nguoi-vua-tr/" title="cứ khi" alt="cứ khi">cứ khi</a> nào đi bão, đi cổ vũ, khẩu hiệu, hoa hòe....có thể vứt, nhưng đừng bao giờ vứt thứ này xuống đất. Đi Bão xong, tháo nó ra, quàng lên người.... Lá cờ là <a href="https://confession.vn/15405-so-phan-nghiet-nga-chao-cac-em-a-a-oc-cfs-ra/" title="cả danh" alt="cả danh">cả danh</a> dự và niềm tin của dân tộc...mọi người nhé :)