Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/saywhatyouwanttosay
Blabla
10 tháng trước
Tôi muốn ở một mình
Tôi khó chịu lắm rồi, tôi muốn ở một mình ráng lên bạn tôi ơi. Sắp tới rồi!!!