Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/neuconfessions
admin
5 năm trước
"Tôi làm nghề xây dựng và đây là lần hẹn hò đầu tiên của tôi,
Hình mô tả cho bài confession
"Tôi làm nghề xây dựng và đây là lần hẹn <a href="https://confession.vn/12285-len-tiep-tuc-khong-chac-no-khong-thuong-em-cac-bac-a-hai-ua-hoc-cung-lop-cung-khoa-uoc-1-nam-n/" title="hò đầu" alt="hò đầu">hò đầu</a> tiên của tôi, đó là lần đầu và <a href="https://confession.vn/13414-chuyen-dai-kinh-di-chang-biet-bat-au-tu-au-2-ua-yeu-nhau-5-nam-m/" title="cũng" alt="cũng">cũng</a> là lần cuối chúng tôi liên lạc với <a href="https://confession.vn/11515-chao-cac-ban-minh-khong-phai-hoc-neu-va-minh-cung-cha-i-hoc-o-noi-nao-ca-gia-inh-thi-cung-binh/" title="nhau" alt="nhau">nhau</a>! :)" ____________________________________ Share: Vũ Tuấn Phát - Beatvn