Bình luận

Và các bạn 2k cũng đã bị lừa chỉ vì cái môn văn.nào là bún bò huế thì là bài sông Hương,người lái đò.... cuối cùng chiếc thuyền ngoài xa đã đưa các em ra đảo...