Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
Tình hình sắp tới trung thu mà giờ vẫn chưa có ma nào rủ đi
Hình mô tả cho bài confession
Tình hình sắp tới trung thu mà giờ vẫn <a href="https://confession.vn/13591-1m48-chao-mn-a-em-la-nu-18t-va-khong-hoc-truong-minh-nhung-vi-qu/" title="chưa có" alt="chưa có">chưa có</a> ma nào rủ đi chơi -_-. Số phận bèo bọt quá, chả nhẽ 20 năm liên tiếp xác định xem film ở cinema tại gia! Thím <a href="https://confession.vn/14105-trai-long-nganh-co-nuoi-day-ho-em-nam-nay-la-sinh-vien-nam-hai-n/" title="nào" alt="nào">nào</a> đồng cảnh ngộ giơ tay. Giờ chơi trò này: cmt ngày sinh tháng đẻ, trùng thì add friend tối inb tám phét Trung thu không ngại đi chơi.:v Cần <a href="https://confession.vn/the-cho-nhanh-________________-topcomments/" title="người" alt="người">người</a> đi cùng thôi.:v