Bình luận

Các bác vào nhóm để các bạn làm quen tán hươu tán vượn hỏi xoáy đáp xoay các kiểu nhé! Ma cũ ma mới hoặc chưa thành ma đều được chào đón tất!!! Vào link này ? hoặc click vào chữ "nhóm" ở đầu trang là sẽ thấy nhennnn!!!! https://m.facebook.com/groups/985992671569547/