Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
tin được không? chứ như t là mell tin nhé ?
Hình mô tả cho bài confession
tin <a href="https://confession.vn/14227-chieu-cao-va-ngoai-tinh-minh-la-mot-sinh-vien-moi-ra-truong-va-c/" title="được không" alt="được không">được không</a>? chứ như t là mell tin nhé ?