Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/neuconfessions
admin
4 năm trước
Tin từ Vnexpress... Theo thông báo của Ban bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung
Hình mô tả cho bài confession
Tin từ Vnexpress... Theo thông báo của Ban bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung ương, Chủ tịch nước Trần Đại Quang mắc bệnh hiểm nghèo, đã được các giáo sư bác sĩ trong và ngoài nước hết lòng cứu chữa, lãnh đạo Đảng <a href="https://confession.vn/14414-phuot-thu-voi-cha-phich-thu-xoac-thu-co-bao-gio-giu-gin-cho-nguo/" title="và Nhà" alt="và Nhà">và Nhà</a> nước hết sức quan tâm, tạo điều <a href="https://confession.vn/9747-chuyen-xay-ra-a-hon-6-nam-roi-minh-co-cau-ban-than-thoi-ai-hoc-chung-minh-eu-hoc-neu-cau-ban-th/" title="kiện nhưng" alt="kiện nhưng">kiện nhưng</a> không <a href="https://confession.vn/153-toi-la-1-bac-si-tot-nghiep-hmu-uoc-5-nam-roi-h/" title="qua " alt="qua ">qua </a> khỏi....Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần lúc 10h05 sáng nay tại Hà Nội....