Bình luận

Lt đh ngân hàng được nhiều ưu đãi và tốt hơn kinh tế rất nhiều. Rất tiếc cho các bạn.!
Từ nay đến năm sau k biết còn chỗ nào cho tụi mình k nữa T.T Ngọc Như Kiều Alice Du Du Kim Ngân Nguyễn Đồng
Rớt tài chính marketing t vào đây và nghĩ sẽ cố gắng lien thông lên đh kte và thôi dẹp mộng mẹ đi. ?????
Nguyễn Tiên huuu giờ ngành e chỉ còn duy nhât trường kt. Trường cua c cung hk có liên thông ngành e hix .trường này cung hk.