Bình luận

#1 chắc chắn là của mình Tháng trước mình mới rút 2tr tờ 200k Mà bây giờ không còn tờ nào Bạn giữ 1 tờ của mình còn 9 tờ nữa ai giữ giả lại mình với :v
Bạn rất chi là thật thà 1 cách ngớ ngẫn. Nhặt dc ở đâu thì im đi để ng nhận trả lời. ??