Bình luận

Ba má ở nhà còng lưng cho mà đi học, học không lo học, yêu với đương cái gì, yêu với đương cái gì =]]