Bình luận

Đọc thấy tên Dũng, đờ người ra vì hạnh phúc, ngất ngây con gà tây, ra ban công hóng gió 15 phút, vào nhà tắm soi gương nửa tiếng đồng hồ, chạy ra đọc tiếp, hoá ra là Dũng KHTN, chứ không phả Dũng CNTT =.=". Lòng buồn vời vợi :(((... #Bum