Bình luận

Thế nếu mình ở quânn 5 alo một cái 5 phút sau có đứng trước mặt mình thật không nhỉ ? =)))