Bình luận

Đi 0h15 mà tả chi tiết như z thì ai mà để ý hết. Mục đích chắc là khoe đồ rồi =))) Kiệt Trần Tuấn chú thấy sao