Bình luận

=))))) Lol #1 tìm bạn ở chung mà giới thiệu luôn đẹp trai menly nấu ăn các thứ nữa nè =)))))) hem phải thính hem phải thính hem phải thính ( điều quan trọng nhắc lại 3 lần) ???????