Bình luận

#1 phải bạn tìm nam thì tốt rồi. Vì mình thích ở phòng 1 mình ôm lap tự kỉ hơn. Mình không phải...con gái nhưng chắc chắn thoải mái và sạch sẻ hơn con gái. Bạn gặp mình sẽ thấy thú vị ngay :v