Bình luận

#2 k nói củng biết b là nam r?bữa đi ăn mình để ý b mà b để ý thằng đó cmmr , mình nữ nhé , thật vl mờ