Bình luận

#2 mình gánh được nè bạn . Mình gánh phòng mình từ đồng 4 lên đồng 3 nhé . Hiện giờ mình đang ở rank đồng 2