Bình luận

#1 team mình off hàng tuần . hiện tại có hơn 10 người . mọi người cứ addf inb em để được vào team nha . team mình chủ yếu người mới nên giao lưu là chính :D