Bình luận

#2 mình cũng sn 99 :v Cũng có ý nghĩ quen nghiêm túc, dù thế nào cũng kh rời xa nhưng hãy để thời gian chứng minh tất cả =]]z