Bình luận

#3 hôm bửa mình cũng thấy nhiều stt nói tìm nghiêm túc như này. Xog có ng ib hỏi. Và mình bị chửi sấp mặt vì k nghiêm túc. Rõ ràng mình cmt mình k dễ thương r. K phù hợp yêu cầu của bạn ấy. Mà bạn ấy vẫn ib rồi mình bị chửi :(