Bình luận

Cũng tính thử ứng tuyển cơ mà #4 cái lý do bựa quá. kiểu như là ny chỉ là một thứ gì đó để xác nhận bạn k iu con gái. Chứ chẳng có tác dụng gì khác vậy. #5đừng tự ti bạn ơi. chỉ cần giảm cân là xong mà haha. Chấm. chỉ tính thôi chứ không thử