Bình luận

#2 bạn thích một người nhưng người ta lại không để tâm bạn. Rồi bạn lại mong tìm một người khác lấp đi . Vậy còn trông ngóng một người chung tình :)) chung tình đâu phải dễ kiếm đâu ạ =))