Bình luận

' Ai cảm thấy cô gái này là BẠN của mình ' ? ồ là BẠN chỉ là BẠN thôi . Chúng mày ham lắm ?
#1 bố mẹ ở nhà thì còng lưng nuôi ăn học, yêu với đương cái gì? Hả? Yêu với đương cái gì? (Mình thả angry rồi đó :v )