Bình luận

#1 (y) cũng thích vuốt tóc gái mà không thích chơi game =]] p.s: vui thôi đừng vui quá, nói vuốt trụ trên đây là thôi rồi, xác định ế dài đi m =]] #2 clb, group phượt 1 đống ra mà cứ thích lập là sao ấy nhỉ :v còn không thích đông thì kiếm 1,2 người chơi thân rồi phượt thôi :3
#1 t cũng từng thích nghịch tóc cho đến khi vô cái trường thiếu gái để có thể nghịch tóc ?