Bình luận

Mấy thằng xin link fb gái tao mà biết tao cũng éo cho. :))))))))))))). Thứ yếu đuối thích k dám nói lên cfs xin. Bố m quỳ. Ế cả đời đi bọn ngu. Tao cũng ngu vl. Hic.