Bình luận

Nơi đây dành cho các bạn thấy tự ti về v1 của mình. Lép có thể to. Giờ ngon mấy bạn v1 max làm cho lep đi. K lẽ đi cắt..:v #Nắng