Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/maconfession2
hello
một năm trước
Tìm truyện (part 2)
https://confession.vn/tim-truyen-27376 Mọi người nếu biết manga nào có nam chính sáng tác nhạc thì cho mình xin tên cũng được ạ, tại mình sợ mình nhớ nội dung truyện không chính xác lắm. Cảm ơn mọi người rất nhiều!